Đối thoại "Nông dân với chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế"

Ngày 14/12, Hội Nông dân phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đối thoại "Nông dân với chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế".

Ngày 14/12, Hội Nông dân phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đối thoại "Nông dân với chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế".

Đến dự có lãnh đạo Hội Nông dân, Bảo hiểm Xã hội; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện Hội Nông dân và hội viên nông dân các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Lãnh đạo các Sở lần lượt giải đáp những ý kiến của người dân về quyền lợi tham gia Bảo hiển Xã hội; Bảo hiểm Y tế.
Lãnh đạo các Sở lần lượt giải đáp những ý kiến của người dân về quyền lợi tham gia Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế.

Tại Hội nghị, hội viên nông dân đã được nghe phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về đối tượng, quyền lợi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là chính sách xã hội, nhân đạo của Nhà nước. Để chính sách này đi vào cuộc sống và thực sự phát huy hiệu quả, bà Lò Thị Hoán, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan như Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Tài chính đảm bảo mọi quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm. Bên cạnh đó các cấp các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân.


Tới đây, việc áp dụng tăng mức viện phí theo Thông tư Liên tịch số 04 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính thì việc tham gia mua bảo hiểm tự nguyện và Bảo hiểm Y tế là rất cần thiết, đặc biệt đối với nông dân. Cũng tại đây, các ý kiến thắc mắc của người dân chung quanh việc mua Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và những quyền lợi liên quan đã lần lượt được lãnh đạo các ngành giải đáp thoả đáng.

Hoàng Anh
 

Xem thêm