Phiên họp UBND tỉnh tháng 10:

Đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu KTXH và nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 03/11, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 10 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và Phạm Duy Hưng đồng chủ trì Phiên họp.

Cùng dự Phiên họp có đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh Phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp.

Theo báo cáo tại Phiên họp, 10 tháng năm 2023, diện tích trồng cây lương thực có hạt của tỉnh đạt 36.042ha, bằng 98% kế hoạch; dự ước sản lượng lương thực có hạt năm 2023 đạt 176.253 tấn, đạt 98% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp trong tháng 10 tập trung vào chăm sóc lúa vụ mùa và trồng các loại cây khác. Diện tích các cây trồng vụ mùa thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác phát triển đàn vật nuôi đảm bảo theo kế hoạch. Diện tích rừng đã trồng là 4.450ha, đạt 110% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.390 tỷ đồng, đạt trên 78% kế hoạch. Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện đạt 97,68%.

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh là 2.850 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 31/10/2023 là 1.165 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch vốn. Tổng kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG năm 2023 là 1.106 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 268 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch vốn.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 7.381 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 24,679 triệu USD, bằng 64% kế hoạch. Tỉnh đón 694 nghìn lượt khách du lịch, đạt 90% kế hoạch năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến 31/10/2023 được 639 tỷ đồng, đạt 78% dự toán Trung ương giao, bằng 64% dự toán tỉnh giao. Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao, thông tin và truyền thông, an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo và giữ vững.

Một số tồn tại, hạn chế trong 10 tháng năm 2023 được tỉnh chỉ rõ, như: Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư thấp; khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thu ngân sách chưa đạt so với kịch bản đề ra; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm so với cùng kỳ năm trước; số lượng dự án đầu tư ngoài ngân sách đăng ký mới giảm; công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế…

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo về Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo về Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong phần thảo luận, các đại biểu nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình, đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm. Một số vấn đề được đại biểu tập trung làm rõ như: Dự kiến sẽ hoàn thành tổng thu ngân sách nhà nước; nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN đạt thấp, vướng mắc trong quá trình triển khai; thiếu cán bộ, công chức cấp xã…

Tại Phiên họp, các đại biểu đóng góp ý kiến vào Báo cáo dự kiến tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06.
Theo đó, Kế hoạch CCHC năm 2023 gồm 40 mục tiêu với 66 nhiệm vụ. Tính đến thời điểm báo cáo, các nhiệm vụ đều đã được triển khai thực hiện, trong đó có 06 nhiệm vụ đã hoàn thành, 60 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện. Thực hiện Đề án 06, các sở, ngành, địa phương đã hoàn thành 15/26 nhiệm vụ; 04 nhiệm vụ đang thực hiện, 07 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: Trong 02 tháng cuối năm, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao độ, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Trong đó, thúc đẩy tăng trưởng ở mức cao nhất để đạt kế hoạch đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; ngành Nông nghiệp thực hiện tốt công tác sản xuất, chú trọng phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, tạo đà tăng trưởng tích cực, thu hút đầu tư; rà soát, đôn đốc và thực hiện các biện pháp thu ngân sách nhà nước; quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng chương trình công tác năm 2024 sát với thực tế.

Đối với công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát những nội dung chưa thực hiện, hoặc đã và đang thực hiện nhưng đạt thấp, nhằm quyết tâm nâng cao các chỉ số, nâng mức xếp hạng của tỉnh năm 2023, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích thực tế cho người dân./.

Xem thêm