Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 01/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành...

Hội nghị tiến hành hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa và đồng chí Nguyễn Văn Chương (thứ 2 từ trái sang) được đại biểu nhất trí cử giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa và đồng chí Nguyễn Văn Chương (thứ 2 từ trái sang) được đại biểu nhất trí cử giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, đồng chí: Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được 100% đại biểu nhất trí cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng chí Nguyễn Văn Chương, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được 100% đại biểu nhất trí cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại biểu tham dự hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn triển khai, quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa và đồng chí Nguyễn Văn Chương được đại biểu nhất trí cử làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa và đồng chí Nguyễn Văn Chương được đại biểu nhất trí cử làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu nghe báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua Kết luận số 215-KL/TU ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn".

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về: Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn"...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa và đồng chí Nguyễn Văn Chương với kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình sẽ đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới đạt kết quả cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong Nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác giám sát, phản biện đối với các chủ trương, chính sách.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 215-KL/TU ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”. Lãnh đạo chuẩn bị tốt đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Tăng cường thăm nắm, phản ánh kịp thời tình hình của Nhân dân. Đồng thời, tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”.../.

Xem thêm