Đồng chí Hoàng Duy Chinh thăm, tặng quà người có công với cách mạng