Đồng chí Hoàng Duy Chinh thăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng tại Chợ Đồn