Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 05/7, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn.
Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo và giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị và kế hoạch kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau nội dung công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tình hình hoạt động của Trường Chính trị tỉnh và việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tại buổi làm việc cho thấy, Tỉnh ủy Bắc Kạn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản của Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác trường chính trị và việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác trường chính trị và việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã xét cử 167 cán bộ, công chức đi học cao cấp lý luận chính trị; 13 đồng chí học hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị. Trường Chính trị tỉnh đã mở 09 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 493 học viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử 90 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng. Tỉnh mở 31 lớp bồi dưỡng với hơn 12.142 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã mở 1.276 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, vị trí việc làm với 70.350 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu một số khó khăn trong công tác đào tạo cán bộ của tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu một số khó khăn trong công tác đào tạo cán bộ của tỉnh Bắc Kạn.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh được triển khai đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình đào tạo được kết hợp giữa lý luận với thực tiễn. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình đào tạo được quan tâm.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng lớp mở được ít, số lượng học viên/lớp không đạt tối đa theo quy định. Công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ, giảng viên vừa thiếu, vừa yếu về chất lượng; cơ sở vật chất chưa đồng bộ…

Đồng chí Đậu Tuấn Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đậu Tuấn Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2026, xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 và đạt mức 2 trong năm 2031; tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Đoàn công tác và Trung ương tạo điều kiện trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đặc biệt là đội ngũ giảng viên của nhà trường để từng bước đạt chuẩn. Xem xét, mở rộng đối tượng tuyển sinh trung cấp lý luận chính trị; giảm tiêu chí đạt chuẩn về quy mô cơ sở vật chất đối với các Trường Chính trị tỉnh miền núi nói chung, Bắc Kạn nói riêng…

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Vụ sẽ tham mưu hỗ trợ tích cực cho Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Vụ sẽ tham mưu hỗ trợ tích cực cho Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ những khó khăn của tỉnh Bắc Kạn đồng thời khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ sát cánh giúp tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Đồng chí đề nghị, trước mắt tỉnh Bắc Kạn phải chủ động, quan tâm rà soát các đối tượng thuộc diện quy hoạch, đối tượng cần bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại các sở, ngành, địa phương; đánh giá đúng nhu cầu học để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Bắc Kạn chủ động hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Bắc Kạn chủ động hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Cử cán bộ tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo kế hoạch. Tập trung thống nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp về một đầu mối là Trường Chính trị tỉnh. Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh. Không cắt giảm biên chế đối với giảng viên. Tăng cường lực lượng giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm. Quan tâm nghiên cứu, bố trí vị trí phù hợp để đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Chính trị tỉnh đáp ứng đòi hỏi thực tiễn và tầm nhìn dài lâu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Bắc Kạn là tỉnh đặc thù, có nhiều khó khăn. Do vậy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần quan tâm, hỗ trợ tối đa cho tỉnh và Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học. Ưu tiên vận dụng mở các lớp đào tạo không tập trung cho tỉnh.../.

Xem thêm