Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Bí thư Huyện ủy Ba Bể được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 01/11, HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.
Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu HĐND huyện Ba Bể tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu HĐND huyện Ba Bể tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp đã thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Bể đối với ông Nông Ngọc Duyên, Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông Hoàng Văn Hữu, nguyên Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Hoàng Kim Tuyến, nguyên Chánh Thanh tra huyện và ông Phạm Đức Thắng, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (do chuyển công tác).

Đại biểu dự kỳ họp tặng hoa chúc mừng đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Bí thư Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Ba Bể

Đại biểu dự kỳ họp tặng hoa chúc mừng đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Bí thư Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Ba Bể

Kỳ họp bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Ma Văn Huân, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lưu Quốc Trung, nguyên Chủ tịch UBND huyện Ba Bể do chuyển công tác.

Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể phát biểu cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện Ba Bể đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Ba Bể.

Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể phát biểu cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện Ba Bể đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Ba Bể.

Kỳ họp lần này đã thống nhất thông qua 07 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện Ba Bể; thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác liên quan đến điều chỉnh kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Xem thêm