Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Bắc Kạn cần có giải pháp căn cơ phát triển kinh tế từ rừng

BBK -Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Bắc Kạn cần có giải pháp căn cơ phát triển kinh tế từ rừng