Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/9

+ Khu vực vùng núi cao của tỉnh gồm các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

+ Khu vực vùng núi cao của tỉnh gồm các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

                                     Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 210C

Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 290C

                                      Độ ẩm trung bình từ 86 đến 88%.

+ Khu vực vùng thấp và phía nam tỉnh gồm các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới:  Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

                                     Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 230C

Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 320C

                                     Độ ẩm trung bình từ 85 đến 87%.

+ Khu vực thành phố Bắc Kạn: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. 

                                      Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 230C

Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 320C

                                      Độ ẩm trung bình từ 84 đến 86%.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm