Gặp mặt ĐBQH khóa XIV và những người trúng cử ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Kạn