Giải ngân vốn đầu tư công là điểm sáng của ngành Nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn được tỉnh phân bổ vốn hơn 124 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án. Đến hết ngày 30/4 đã giải ngân được hơn 19,8 tỷ đồng, đạt gần 16% kế hoạch, là một trong các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất tỉnh.
Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng thi công để nghiệm thu công trình đường lâm nghiệp tại huyện Bạch Thông.

Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng thi công để nghiệm thu công trình đường lâm nghiệp tại huyện Bạch Thông.

Trong 04 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn (Ban Quản lý dự án NN và PTNT tỉnh) đã tập trung triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch, gồm: Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025; Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn; Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) tỉnh Bắc Kạn năm 2022 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2025...

Ông Đinh Huy Hoàng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án NN và PTNT tỉnh cho biết: Cùng với tổ chức thực hiện các dự án thì công tác giải ngân vốn theo kế hoạch được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Vì thế, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả ngay từ các bước chuẩn bị đầu tư của dự án. Qua công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công đủ năng lực theo quy định. Thực hiện tốt công tác vận động người dân hiến đất để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Đồng thời, tập trung giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án.

Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025 đã và đang triển khai thi công 08/08 gói thầu với 128/183 tuyến; khối lượng thi công đạt trên 95% tổng giá trị hợp đồng. Một số tuyến đã hoàn thành 100% khối lượng, chủ đầu tư đang lên kế hoạch để thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Đồng thời, Ban Quản lý dự án NN và PTNT tỉnh cũng đang thực hiện các thủ tục đầu tư giai đoạn II, dự kiến sẽ khởi công trong quý II/2023. Khi hoàn thành, dự án góp phần giúp các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành NN và PTNT tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2035.

Thi công đường lâm nghiệp ở Pác Nặm.

Thi công đường lâm nghiệp ở Pác Nặm.

Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn, đang triển khai thi công 13/19 trạm, trong đó 10 nhà trạm kiểm lâm (Quang Phong, Liêm Thuỷ, Lủng Siên, Lãng Ngâm, Bằng Vân, Chu Hương, Nghiên Loan, Bộc Bố, Kéo Nàng, Quang Thuận) đã thi công đạt 100% khối lượng theo hợp đồng; gói thầu cung cấp phương tiện, thiết bị đạt 100% so với hợp đồng.

Hay như với Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Bắc Kạn năm 2022 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2025, đang triển khai thi công 07/07 gói thầu tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Khối lượng thi công đạt trên 85% giá trị hợp đồng...

Ông Đinh Huy Hoàng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án NN và PTNT tỉnh cho biết thêm, thời gian tới, Ban Quản lý dự án NN và PTNT tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho khởi công mới các dự án. Chỉ đạo nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, vật tư, máy móc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã khởi công. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn để thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện thanh quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra./.

Xem thêm