Giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo về thông tin để phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Giảm nghèo về thông tin là một trong những nội dung của công tác giảm nghèo bền vững mà tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện trong thời gian qua. Khi người dân nắm bắt thông tin đầy đủ, trình độ dân trí được nâng cao thì hướng thoát nghèo sẽ rộng mở.
Gia đình ông Nông Đức Diện và các hộ dân xã Sỹ Bình (Bạch Thông) được thụ hưởng thông tin để có hướng phát triển kinh tế phù hợp.

Gia đình ông Nông Đức Diện và các hộ dân xã Sỹ Bình (Bạch Thông) được thụ hưởng thông tin để có hướng phát triển kinh tế phù hợp.


Vụ thuốc lá năm nay, gia đình ông Nông Đức Diện ở xã Sỹ Bình (Bạch Thông) trồng 3.000m2 cây nguyên liệu thuốc lá. Với diện tích này, năm ngoái, gia đình ông thu về hơn 60 triệu đồng. "Nhờ được tuyên truyền, tiếp cận thông tin về hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá và liên kết sản xuất, những năm qua, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân trong xã đã tận dụng lợi thế của địa phương để lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp, giúp nâng cao thu nhập", ông Diện chia sẻ.

Để giúp người dân có nhiều thông tin về sản xuất nông nghiệp, xã Sỹ Bình cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh đã chú trọng phổ biến các chính sách, chương trình, dự án và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân thông qua các lớp tập huấn hoặc qua hệ thống loa phát thanh cơ sở. Các ngành chuyên môn, các địa phương tích cực thực hiện hỗ trợ người nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống và sản xuất. Nhờ đó, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tìm hiểu các chính sách của Đảng, Nhà nước; học hỏi thêm kiến thức, mô hình làm kinh tế giỏi; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua mạng internet... Những thông tin thụ hưởng được đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện có 73 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng để người dân các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa được hưởng các dịch vụ như: Chuyển phát thư, báo chí, bưu phẩm. Các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ người dân đọc sách, báo, tạp chí điện tử; cung cấp dịch vụ truy cập internet băng rộng để người dân khai thác những thông tin thiết yếu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Những hoạt động này góp phần giảm nghèo về thông tin và thực hiện mục tiêu về chuyển đối số tại các địa phương trong tỉnh.

Nhằm mở rộng diện tích phủ sóng loa truyền thanh tại các thôn và đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền, trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn đã bổ sung lắp đặt thêm các cụm thu loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại những thôn chưa có loa hoặc thay thế cụm loa FM có dây cũ bị hỏng tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ tại các điểm cung cấp thông tin công cộng tại 20 xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tỉnh cũng dành kinh phí cho công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở. Đưa các loại hình truyền thông phù hợp tới từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm để giảm nghèo về thông tin cho người dân trên địa bàn. Trong đó, hỗ trợ thực hiện việc duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ tại các điểm cung cấp thông tin công cộng để phục vụ Nhân dân tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của các đài truyền thanh xã. Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở. Hỗ trợ tăng cường nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội...

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin, thuộc Dự án 6 Truyền thông giảm nghèo về thông tin trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 của tỉnh./.

Xem thêm