Giám sát quản lý đất công gắn với tài sản công tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 07/6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có cuộc giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao 06 cơ sở nhà, đất sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc và hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao. Hiện nay, sở có 02 đề án sử dụng tài sản công được UBND tỉnh phê duyệt, đang triển khai thực hiện gồm: Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê của Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch và Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.

Trong giai đoạn 2020 đến 31/3/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện sáp nhập đơn vị Trung tâm Văn hóa tỉnh với Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thành Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch có trụ sở làm việc tại Nhà văn hóa tỉnh.

Sở đề xuất với Đoàn giám sát một số nội dung như: Kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng trụ sở Bảo tàng tỉnh để phát huy giá trị lịch sử, giáo dục văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ; xây dựng trụ sở làm việc của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh, vì là đơn vị đặc thù...

Đoàn giám sát tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời trao đổi làm rõ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện đề án sử dụng tài sản công của 02 đơn vị; các biện pháp xử lý đất bị lấn chiếm tại sân thể thao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; việc quản lý đất phục vụ các hoạt động thể thao.

Trước đó, Đoàn giám sát cũng đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công tại Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch./.

Xem thêm