Giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tại Na Rì

BBK - Ngày 28/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Na Rì.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với huyện Na Rì.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với huyện Na Rì.

Theo báo cáo, huyện Na Rì có 232 công trình thủy lợi đang hoạt động, các công trình hoạt động tương đối ổn định, đảm bảo phục vụ nước tưới tiêu cho diện tích gieo trồng hằng năm. Về công trình cấp nước sinh hoạt có 95 công trình, phục vụ cho trên 2.200 hộ dân, trong đó có 29 công trình hoạt động bền vững, 39 công trình hoạt động kém, 27 công trình ngừng hoạt động.

Qua buổi giám sát cho thấy, huyện Na Rì đã chủ động triển khai các văn bản liên quan, tuyên truyền cho người dân và cộng đồng cùng tham gia quản lý, bảo vệ và sử dụng các công trình hạ tầng nước sinh hoạt và thủy lợi. Thường xuyên rà soát, đánh giá các công trình thủy lợi và có phương án đảm bảo an toàn công trình trước, trong và sau mưa lũ; duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Tại buổi giám sát, một số khó khăn được chỉ ra như: Không bố trí được nguồn duy tu, bảo dưỡng, do đó có nhiều công trình nước sinh hoạt xuống cấp, kém hiệu quả. Nhiều nơi chưa tổ chức thu được tiền nước sinh hoạt theo quy định; các tổ tự quản chỉ mang tính chất đóng góp hỗ trợ tiền công cho các thành viên, mua sắm vật tư, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, bảo vệ các công trình nước sinh hoạt. Nhiều công trình có quy mô nhỏ, diện tích tưới tiêu ít, chưa được sửa chữa kịp thời, một số công trình xuống cấp do ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế công trình nước sinh hoạt tại xã Văn Vũ.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế công trình nước sinh hoạt tại xã Văn Vũ.

Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc với các xã Cường Lợi, Văn Vũ và thị sát thực tế tại một số công trình nước sinh hoạt trên địa bàn./.

Huyện Na Rì

Xem thêm