Góp ý dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 27/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự đảng cấp tỉnh.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh gồm 4 chương, 16 điều. Trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức, nguyên tắc và chế độ làm việc; quan hệ công tác; tổ chức thực hiện.

Dự thảo nêu rõ: Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh là tổ chức đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập và chịu sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động HĐND, UBND; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số…

Tham gia đóng góp ý kiến tại các điểm cầu, các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết của việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh. Đồng thời, các đại biểu đóng góp một số nội dung liên quan đến việc cần quy định rõ hơn về cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, biên chế của bộ phận chuyên trách giúp việc Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh…

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu từ điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu từ điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Tham gia thảo luận tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh ủy Bắc Kạn cơ bản nhất trí đối với bố cục, kết cấu, nội dung của dự thảo, đồng thời có thêm ý kiến như sau: Tại Điều 4 quy định về thành phần tham gia đảng đoàn, ban cán sự, đề nghị xem xét quy định cụ thể hơn về số lượng tối thiểu và số lượng tối đa thành viên đảng đoàn; giao việc quyết định số lượng cụ thể cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy để đảm bảo phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Bí thư sớm ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với thành viên và bộ phận giúp việc đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh. Trung ương cần ban hành quy chế mẫu để các địa phương xây dựng thống nhất quy chế hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Tại Khoản 2, Điều 1 về nhiệm vụ của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm nhiệm vụ tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp về công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao chất lượng, tính thực tiễn của các ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị. Đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương giao các cơ quan chức năng tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành trong thời gian tới./.

Xem thêm