Hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, nhất là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 10/01/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 459/UBND-VXNV.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 02/UBND-VXNV ngày 03/01/2022 của UBND tỉnh về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khuyến cáo toàn thể Nhân dân: Hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh, nhất là trước và trong thời gian nghỉ Tết; đồng thời hạn chế di chuyển giữa các địa phương trong tỉnh khi không thật sự cần thiết, đặc biệt là di chuyển từ địa phương có cấp độ dịch thấp đến địa phương có cấp độ dịch cao hơn và ngược lại (trừ các hoạt động vận chuyển lưu thông hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình.

Đối với người từ ngoài tỉnh đến giao hàng, bán hàng tại các chợ (kể cả chợ phiên) và các điểm giao dịch trong tỉnh phải xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trước khi vào tỉnh (đối với những người thường xuyên đi lại thực hiện xét nghiệm với tần suất 03 ngày/lần); các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kiểm soát chặt chẽ người đến từ địa phương khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi để xảy ra lây nhiễm, lây lan dịch từ đơn vị, cơ sở mình.

Quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19, tập trung nhân lực thực hiện hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 và mũi 2, liều cơ bản và nhắc lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế; quyết liệt rà soát, truy vết triệt để các F1, khoanh vùng phong tỏa điểm dịch phù hợp, nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Đảm bảo duy trì chế độ thường trực phòng, chống dịch 24/24h ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, đặc biệt là lực lượng y tế, công an, quân đội; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế theo phương châm "bốn tại chỗ" để đáp ứng kịp thời với các tình huống dịch bệnh.

Yêu cầu Ban chỉ đạo/UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19, nhất là trước và trong thời gian nghỉ Tết; việc thực hiện cách ly tại nhà và người dân đến/về từ ngoài tỉnh hằng ngày (nhất là từ vùng dịch); các khu/điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đền, chùa... thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định trong quá trình hoạt động, thực hiện hiệu quả nguyên tắc "5K+ vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân"; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để người dân hiểu rõ, chủ động, bình tĩnh, tự giác cùng phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch diễn tập Trạm Y tế lưu động và tổ chức diễn tập xử lý tình huống trong dịp Tết Nguyên đán.../.

Xem thêm