HĐND huyện Na Rì tổ chức Kỳ họp chuyên đề

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 31/8, HĐND huyện Na Rì khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề), thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.
Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Na Rì khóa XX đã thông qua 04 nghị quyết.

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Na Rì khóa XX đã thông qua 04 nghị quyết.

Các đại biểu dự Kỳ họp dành nhiều thời gian thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan đã trao đổi, giải trình làm rõ thêm các nội dung thảo luận.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 04 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 5); Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn ngân sách địa phương) cấp huyện điều hành (lần 3); Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2); Nghị quyết Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Xem thêm