HĐND tỉnh giám sát tại huyện Ba Bể

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 02/11, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Trưởng ban làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang sử dụng mục đích khác để thực hiện chương trình, dự án tại huyện Ba Bể từ năm 2020 đến nay.
Đoàn giám sát làm việc với huyện Ba Bể.

Đoàn giám sát làm việc với huyện Ba Bể.

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, hiện nay trên địa bàn có 22 dự án, diện tích rừng đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích hơn 57,1ha, trong đó rừng tự nhiên là hơn 7,4ha, rừng trồng là hơn 49,7ha. Có 10 dự án đã nộp tiền trồng rừng, số dự án chưa nộp tiền trồng rừng thay thế hoặc chưa nộp hết tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn là 12 dự án và có 07 dự án chưa thực hiện. Năm 2021, Hạt Kiểm lâm huyện triển khai trồng rừng thay thế từ nguồn vốn tỉnh cấp với diện tích 9,05ha tại xã Quảng Khê...

Kiểm tra thực địa tại công trình xây dựng Khu Trung tâm văn hóa thể dục, thể thao huyện.

Kiểm tra thực địa tại công trình xây dựng Khu Trung tâm văn hóa thể dục, thể thao huyện.

Tại cuộc giám sát, huyện Ba Bể nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh gửi phương án trồng rừng thay thế hoặc số tiền của các chủ đầu tư đã nộp tiền trồng rừng thay thế về địa phương nơi có công trình, dự án để theo dõi.

Khu vực lấy đất đắp cho dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã.

Khu vực lấy đất đắp cho dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã.

Đoàn giám sát đề nghị huyện Ba Bể tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất, rừng và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đang thi công trên địa bàn. Cụ thể Ban QLDA huyện tham mưu cho UBND huyện rà soát và đánh giá lại các dự án theo Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT về quy định trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và hoàn thiện báo cáo gửi HĐND tỉnh.

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại công trình xây dựng Khu Trung tâm văn hóa thể dục, thể thao huyện; dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã (vị trí lấy đất đắp)./.

Xem thêm