Hiệu quả từ Chương trình 135 ở huyện Ba Bể

Trong những năm qua, Chương trình 135 giai đoạn II được triển khai hiệu quả đã góp phần quan trọng giúp Ba Bể thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhiều xã thuộc vùng khó khăn của huyện Ba Bể đã có đổi thay đáng ghi nhận.

Trong những năm qua, Chương trình 135 giai đoạn II được triển khai hiệu quả đã góp phần quan trọng giúp Ba Bể thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhiều xã thuộc vùng khó khăn của huyện Ba Bể đã có đổi thay đáng ghi nhận.

Chương trình 135 đã được hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, về giống lúa, giống cây ăn quả, vật tư nông nghiệp…
Chương trình 135 đã hỗ trợ người dân về giống lúa, giống cây ăn quả, vật tư nông nghiệp… để phát triển sản xuất.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình 135 giai đoạn II, đến nay, huyện Ba Bể đã có 3 xã thoát khỏi diện thụ hưởng Chương trình 135, gồm: Chu Hương, Khang Ninh, Hà Hiệu. Từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ, giai đoạn từ năm 2006 - 2010, huyện Ba Bể được đầu tư 97 công trình trong đó có 28 công trình duy tu bảo dưỡng, 68 công trình xây dựng mới và nâng cấp với tổng số vốn được đầu tư là 51.614 triệu đồng. Chương trình 135 giai đoạn II của năm 2011, huyện Ba Bể đã thực hiện 13 dự án hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng và 11 dự án hợp phần phát triển sản xuất. Trong đó, 13 dự án phát triển cơ sở hạ tầng có tổng kinh phí là 15,4 tỷ đồng, huyện đã tập trung vào phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn với nhiều tuyến đường được nâng cấp và mở mới như: Tuyến đường từ trụ sở UBND xã Hoàng Trĩ đi thôn Coọc Mu, trải bê tông tuyến đường từ thôn Thiêng Điểm đi thôn Nà Khao, xã Phúc Lộc… Nâng cấp và xây mới nhiều hệ thống kênh, mương phục vụ cho phát triển nông nghiệp…
 


Bước vào năm 2012, tiếp tục thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, trong đó có việc thực hiện có hiệu quả hợp phần hỗ trợ sản xuất có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò tích cực trong việc huy động các nguồn lực tham gia vào tiêu chí chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Trong năm 2011, hơn 3 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 đã được hỗ trợ người dân để phát triển sản xuất, trong đó các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 8 dự án; các xã có thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 600 triệu đồng với 3 dự án được triển khai- trong đó tập trung vào các nội dung như: Hỗ trợ về giống lúa, giống cây ăn quả, vật tư nông nghiệp…Địa Linh là một trong những xã thực hiện hiệu quả Chương trình 135 ở Ba Bể. Trước đây, Địa Linh là một trong những xã khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 là hơn 61%. Nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình 135 giai đoạn II, đến nay xã đã thoát khỏi diện 135 và bộ mặt kinh tế, xã hội của địa phương này đã có những đổi thay rõ nét. Thông qua nguồn vốn từ Chương trình 135, xã đã tập trung đầu tư có hiệu quả các công trình giao thông, thuỷ lợi, các công trình điện lưới, nước sạch, từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế. Đến nay một số chỉ tiêu quan trọng của xã đã đạt được kết quả cao: Về cơ sở hạ tầng, xã đã có 8/9 thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn, trên 85% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 60% diện tích đất nông nghiệp có hệ thông kênh mương kiên cố. Đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao về mọi mặt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 61% (2006, chuẩn cũ) xuống còn dưới 30% (2012).
 


Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: Chương trình 135 giai đoạn II không chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội mà còn giúp nâng cao được năng lực quản lý lãnh đạo ở cấp cơ sở, từ đó bộ mặt nông thôn của huyện đã có những thay đổi rõ nét, góp phần thúc đẩy nhanh hơn vào công cuộc xoá đói giảm nghèo ở địa phương.Đến nay, Ba Bể chỉ còn 12 xã thuộc diện 135. Những xã này đang triển khai tốt các nguồn vốn đầu tư. Trong đó tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như phát triển cở sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn, cộng đồng; hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

Như nhiều địa phương khác, huyện Ba Bể đã mạnh dạn giao cho các xã thuộc vùng 135 làm chủ đầu tư, thành lập các Ban quản lý, giám sát cấp xã để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn. Thực tế cho thấy, việc phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở lựa chọn danh mục đầu tư, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình.Đến nay, tỷ lệ hộ đói nghèo của huyện Ba Bể đã giảm xuống còn hơn 29,63% (chuẩn mới), so với tỷ lệ 43,65% vào năm 2010. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân thì không thể thiếu vai trò tích cực từ nguồn vốn 135./.

 

Duy Khánh

 

Xem thêm