Hoàn thành đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện và cơ sở

Đến thời điểm này, 8/8 Hội Cựu chiến binh (CCB) cấp huyện, thành phố cùng với 120 cơ sở Hội (108 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và 12 Hội trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp) trong tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Đồn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thành phố.
Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Đồn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thành phố.

Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ này tiếp tục được cấp ủy địa phương, Tỉnh Hội chỉ đạo sát sao, sự quan tâm của chính quyền cũng như sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Thời gian tổ chức đại hội đúng tiến độ đề ra (hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 31/5, đại hội cấp trên cơ sở trong quý II/2022). Công tác chuẩn bị chu đáo, đại hội diễn ra an toàn, khoa học, đúng trình tự, đủ thành phần. Các đồng chí được bầu vào ban chấp hành, ban thường vụ có năng lực, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Báo cáo chính trị sát với hướng dẫn của Tỉnh Hội, đánh giá được kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ qua và đề ra được phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới…

Thành công của đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố là tiền đề tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2022./.

Phương Thùy

Xem thêm