Thuế và cuộc sống:

Hoàn thành việc đăng ký hóa đơn điện tử

Hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) được triển khai trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu đến ngày 01/7/2022 toàn bộ người nộp thuế sử dụng HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Với nhiều nỗ lực, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đến nay, 100% tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đăng ký HĐĐT.
Đến nay, 100% tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đăng ký HĐĐT.

Trong quá trình triển khai, Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng HĐĐT. Ngày 06/4/2022, Cục Thuế tỉnh ban hành Quyết định số 166/QĐ-CTBCA về việc thành lập Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT gồm 27 thành viên, do một Phó Cục trưởng làm giám đốc. Đồng thời, ban hành Quyết định số 172/QĐ-CTBCA ngày 19/4/2022 về kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, đơn vị trong toàn ngành Thuế đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tổ chức thực hiện. Cụ thể, Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT đã tham mưu với Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT tỉnh trong công tác tổ chức tập huấn về HĐĐT; theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống HĐĐT bảo đảm hoạt động liên tục, đồng bộ, kịp thời gian theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; tổ chức tiếp nhận, xử lý vướng mắc liên quan đến HĐĐT.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Ban hành công văn hướng dẫn; tuyên truyền qua tin nhắn SMS, địa chỉ email của người nộp thuế; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng… Qua đó giúp người nộp thuế nắm bắt thông tin về lợi ích cũng như lộ trình triển khai, các quy định liên quan đến HĐĐT để thực hiện.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến hết 30/6, toàn tỉnh có 1.089 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đã thực hiện đăng ký HĐĐT trên hệ thống, đạt 100%. Trong số đó có 307 tổ chức, doanh nghiệp, HTX thuộc sự quản lý của Phòng Thanh tra - Kiểm tra (Cục Thuế tỉnh); 380 tổ chức, doanh nghiệp, HTX thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới; 149 tổ chức, doanh nghiệp, HTX thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm; 148 tổ chức, doanh nghiệp, HTX thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế huyện Na Rì; 105 tổ chức, doanh nghiệp, HTX thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn.

Trước đó, cùng với công tác tuyên truyền, để bảo đảm kịp thời gian thực hiện áp dụng HĐĐT theo quy định, ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác tập huấn, hướng dẫn người nộp thuế đăng ký, áp dụng HĐĐT. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT như: Trung tâm Kinh doanh VNPT Bắc Kạn, Viettel Bắc Kạn, Mobifone Bắc Kạn… để được hướng dẫn, đăng ký sử dụng.

Việc sử dụng HĐĐT mang lại nhiều lợi ích cho cả người sử dụng, cho xã hội và cơ quan quản lý. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh khi sử dụng HĐĐT sẽ giúp giảm chi phí (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn…); khắc phục rủi ro do mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy nhờ hệ thống lưu trữ của HĐĐT.

Đối với xã hội, sử dụng HĐĐT góp phần khắc phục tình trạng gian lận, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên), tình trạng làm giả hóa đơn. Đồng thời, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp; giúp việc triển khai thương mại điện tử được hoàn thiện hơn từ đặt hàng trên mạng, giao hóa đơn điện tử qua mạng, thanh toán qua mạng...

Việc triển khai áp dụng HĐĐT giúp cơ quan Thuế và các cơ quan nhà nước có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn; kết hợp với các thông tin quản lý thuế khác để xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế đáp ứng yêu cầu phân tích thông tin phục vụ điều hành, dự báo... Đồng thời, góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan chuyên môn theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp./.

H.V

Xem thêm