Học và làm theo gương Bác đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Chiều 15/5, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

2.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, với sự vận dụng hài hoà, nhất quán 3 nội dung “học tập”, “làm theo” và “nêu gương”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn tỉnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Qua triển khai các việc đăng ký “làm theo” Bác, các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân.

Trích phát biểu của đồng chí Phương Thị Thanh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2024, 2025 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra”. Tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn lên trong học tập, lao động, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

4.jpg
Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những cá nhân tiêu biểu.
3.jpg
Lãnh đạo tỉnh biểu dương các tập thể tiêu biểu.

Dịp này, có 13 tập thể, 18 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh biểu dương, khen thưởng./.

Xem thêm