Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Sáng 11/7, Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 17 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đến dự có bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo đánh giá tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Diện tích trồng cây bí xanh thơm đạt 171ha, đạt 114% kế hoạch; diện tích cây ngô trồng được 1.155ha, đạt 100,4% kế hoạch; cây lạc trồng được 33ha, đạt 110% kế hoạch; thành lập mới được 06 hợp tác xã, đạt 200% kế hoạch; tỷ lệ tuyển quân đạt 100% kế hoạch… Các chương trình MTQG được quan tâm, chỉ đạo; lồng ghép triển khai các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao.

ghep.jpg
Một số hình ảnh hoạt động tại kỳ họp.

Kỳ họp đã dành thời gian để thảo luận, làm rõ nguyên nhân một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Việc lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông, tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép vẫn còn diễn ra ở một số xã; tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nội dung của chương trình MTQG còn chậm và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn còn thấp…

4.jpg
Lãnh đạo UBND huyện Ba Bể tặng hoa chúc mừng ông Trương Quốc Tuân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện được bầu là Ủy viên UBND huyện Ba Bể

Kỳ họp thứ 17 sẽ tiến hành trong 02 ngày để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền như: Thông qua các tờ trình, nghị quyết, thông qua nghị quyết kỳ họp của HĐND huyện. Tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền...

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của HĐND huyện được bảo đảm thực hiện theo đúng quy định. Hoạt động giữa 02 kỳ họp được thực hiện thường xuyên bằng việc tham gia các hội nghị, cuộc họp của UBND huyện và các ngành liên quan, qua đó nắm bắt được việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của phòng chuyên môn; kịp thời kiến nghị khắc phục đối với các hạn chế, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện theo đúng nội dung, chương trình đề ra; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan của huyện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện cơ bản thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Huyện Ba Bể đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để thực hiện như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp theo phương án, kế hoạch đã ban hành, tiếp tục thực hiện Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng. Thực hiện các chính sách nhằm tăng thu ngân sách trên địa bàn. Huy động và lồng ghép nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia để giảm nghèo và phát triển bền vững. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Ba Bể đối với ông Trương Quốc Tuân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường./.

Xem thêm