Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong các ngày 04 - 05/7, Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Toàn cảnh Kỳ họp HĐND huyện Chợ Mới.

Toàn cảnh Kỳ họp HĐND huyện Chợ Mới.

Kỳ họp nghe các báo cáo và tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các lĩnh vực công tác 6 tháng đầu năm; thảo luận, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu đã thẳng thắn chất vấn về những vấn đề nóng cử tri quan tâm.

Các đại biểu đã thẳng thắn chất vấn về những vấn đề nóng cử tri quan tâm.

Tại phiên chất vấn, đại biểu đã tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, tài nguyên và môi trường... Đại biểu HĐND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện làm rõ việc xây dựng và giao chỉ tiêu đối với cây trồng, vật nuôi còn nhiều bất cập; việc quản lý, phân bổ nguồn cung vắc-xin tiêm phòng cho vật nuôi chưa phù hợp.

Các câu hỏi chất vấn đều được làm rõ tại Kỳ họp.

Các câu hỏi chất vấn đều được làm rõ tại Kỳ họp.

Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, đại biểu đề nghị làm rõ những nội dung như: Đất lâm nghiệp tại một số địa phương do UBND xã quản lý có nhiều diện tích bị người dân lấn chiếm, trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả, gây khó khăn trong việc giao đất cho doanh nghiệp; vấn đề quy hoạch đất đai của thị trấn Chợ Mới trước đây và thị trấn Đồng Tâm hiện nay; khung giá đất vẫn còn bất cập giữa các loại đất tại thị trấn Đồng Tâm; công tác xử lý rác thải tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Chợ Mới.

Nội dung chất vấn được phòng chuyên môn của huyện trả lời đúng trọng tâm, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác tham mưu, quản lý đối với các lĩnh vực phụ trách; đồng thời tiếp thu các ý kiến để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Chợ Mới.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Chợ Mới.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp đã thảo luận và thông qua một số nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024..../.

Xem thêm