Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế

BBK - Sáng 16/6, Hội đồng Tư vấn của tỉnh tổ chức xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phổ biến nội dung chương trình cho các ứng viên trước khi trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phổ biến nội dung chương trình cho các ứng viên trước khi trình bày chương trình hành động.

Nhân sự tham gia thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế lần này là 04 đồng chí công tác trong ngành y tế của tỉnh, gồm: Nguyễn Thanh Cao, Trưởng phòng Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm; Lèng Hoàng Thái Huân, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; Trần Văn Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Các ứng viên trình bày chương trình hành động của mình và trả lời câu hỏi của thành viên Hội đồng Tư vấn.

Các ứng viên trình bày chương trình hành động của mình và trả lời câu hỏi của thành viên Hội đồng Tư vấn.

Tại buổi làm việc, các ứng viên có 15 phút để trình bày chương trình hành động của mình và 30 phút trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng tư vấn liên quan đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người dân, công tác cải cách hành chính, vấn đề chuyển đổi số, công tác quản lý tài sản công… của ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới. Kết luận của Hội đồng tư vấn là một trong những căn cứ để tỉnh xem xét, bổ nhiệm cán bộ theo quy định./.

Xem thêm