Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 09/01, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên. Đến nay toàn tỉnh có 8 Hội khuyến học cấp huyện, với trên 80.000 hội viên, đạt tỷ lệ 25% dân số toàn tỉnh. Trong năm Hội Khuyến học đã trực tiếp và phối hợp trao học bổng cho 1.100 học sinh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Kết hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động khuyến học với 15 sở, ban, ngành, đoàn thể, hội. Năm vừa qua, toàn tỉnh đạt 57.087 Gia đình học tập; 44 Dòng họ học tập; 1.153 Cộng đồng học tập; 368 Đơn vị học tập...

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức Hội ngày một phát triển, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khuyến học trong thời kỳ mới. Phấn đấu: 75% số hộ gia đình đạt “Gia đình học tập”; trên 85% số thôn, tổ phố đạt “Cộng đồng học tập”; 70% số dòng họ (đăng ký) đạt “Dòng họ học tập”; 95% cơ quan, đơn vị cấp xã đạt “Đơn vị học tập”. Phấn đấu tỷ lệ “Công dân học tập” trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đạt 40%; trong đơn vị đạt 90%; toàn tỉnh đạt 50%....

Tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022./.

Xem thêm