Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ mười lăm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, do đó kinh tế của huyện có bước phát triển. Chỉ tiêu trồng cây lương thực có hạt đạt 97,9% kế hoạch. Các đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Trồng rừng được 603,8ha/600ha, đạt 100,6% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 362,14 tỷ đồng, bằng 95,27% so với cùng kỳ năm 2022.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Duy trì công tác chăm sóc, thăm khám sức khỏe cho Nhân dân; Giải quyết việc làm cho 600 lao động, đạt 60% kế hoạch; xuất khẩu lao động được 217 người, đạt 180% kế hoạch. Đối với công tác xây dựng Đảng, duy trì hoạt động sinh hoạt chào cờ và lập sổ ghi danh người tốt, việc tốt, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế như: Triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia có dự án, tiểu dự án, kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công xây dựng một số công trình còn chậm. Thu ngân sách nhà nước đạt thấp. Vẫn còn tình trạng vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng. Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình hình vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng.

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2023; rà soát các chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp, chưa hoàn thành, tăng tốc triển khai thực hiện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Đồn trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023. Đồng chí đề nghị huyện cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nhất là việc giải ngân các chương trình MTQG đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ rừng; tập trung thực hiện công tác rà soát hộ nghèo năm 2023 đúng thực chất; tích cực vận động Nhân dân thực hiện các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi số gắn với công tác cải cách hành chính; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội…/.

Xem thêm