Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 09/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên toàn quốc. Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Tại Bắc Kạn, Hội nghị được trực tuyến đến 01 điểm cầu cấp tỉnh, 09 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 107 điểm cầu cấp xã với hơn 2.300 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề: “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề: “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tăng cường tuyên truyền những nội dung trong 2 chuyên đề được giới thiệu tại Hội nghị, ngoài ra tập trung tuyên truyền về: Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; tuyên truyền các ngày lễ lớn, dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước trong thời gian tới…/.

Xem thêm