Hội nghị công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn

Sáng 22/7, Phó Chủ tich UBND Đinh Quang Tuyên chủ trì Hội nghị về công tác bảo vệ môi trường, nhằm kiểm điểm lại tình hình quản lý nhà nước về môi trường, đặc biệt là quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Tuyển- Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sáng 22/7, Phó Chủ tich UBND Đinh Quang Tuyên chủ trì Hội nghị về công tác bảo vệ môi trường, nhằm kiểm điểm lại tình hình quản lý nhà nước về môi trường, đặc biệt là quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Tuyển- Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, về quy hoạch chất thải rắn, tỉnh đã thực hiện quy hoạch 8 vị trí xử lý chất thải rắn gồm: 01 vị trí xử lý chất thải rắn đô thị, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường và 07 vị trí xử lý chất thải rắn đô thị, chất thải rắn công nghiệp thông thường. Đến nay, các khu xử lý này đều đã được xây dựng và đi vào hoạt động, tuy nhiên mới chỉ thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt, chưa xử lý được các chất thải rắn khác.

Hiện nay, lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị thu gom trên địa bàn tỉnh khoảng 68,7 tấn/ngày, trong đó xử lý bằng phương pháp đốt hơn 45 tấn/ngày, chôn lấp gần 11 tấn/ngày, tái chế được khoảng 1 tấn/ngày; lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 731 nghìn tấn/năm, chủ yếu là đất đá thải trong khai thác và chế biến khoáng sản; chất thải nguy hại phát sinh mỗi năm trên địa bàn tỉnh khoảng gần 70 nghìn kg/năm, trong đó mới chỉ xử lý được gần 67 nghìn kg/năm, số còn lại đang được các chủ nguồn thải thu gom và lưu giữ tạm thời. Lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh khoảng 32 nghìn mét khối/ngày đêm, nước thải sinh hoạt nông thôn phát sinh khoảng hơn 20 nghìn mét khối/ngày đêm; nước thải công nghiệp phát sinh ước tính hơn 10,5 mét khối/ngày đêm…

Việc thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hổi môi trường thời gian qua trên địa bàn tỉnh cơ bản đúng theo quy định. Hiện có 37 dự án kết thúc đã cải tạo và phục hồi môi trường; 43 dự án đang khai thác; đối với một số đơn vị, doanh nghiệp chậm nộp tiền ký quỹ, ngành chức năng thường xuyên ra soát, đôn đốc hoặc xem xét, xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu nộp đầy đủ.

Toàn tỉnh hiện có 10 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong danh mục cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có 04 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ đã được chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để; 06 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được UBND tỉnh phê duyệt danh mục hiện chưa được xác nhận hoàn thành xử lý triệt để…

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã báo cáo về công tác quản lý, bảo vệ môi trường, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, xử lý chất thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và đề nghị UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉ đạo giải quyết; kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tỉnh Bắc Kạn về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc Nguyễn Kim Tuyển phát biểu tại hội nghị.
Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc Nguyễn Kim Tuyển phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc Nguyễn Kim Tuyển ghi nhận những kết quả trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Kạn, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học của tỉnh. Đồng chí mong muốn, tỉnh tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác bảo vệ môi trường, đồng thời lưu ý, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế cần phải đi đôi bảo vệ môi trường, tuyệt đối không để tình trạng vì kinh tế mà bỏ qua ô nhiễm môi trường gây hậu quả nghiêm trọng...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đánh giá cao các ngành, địa phương trong thời gian qua đã cùng chung tay làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác gây ô nhiễm môi trường; thực hiện hợp đồng dài hạn đối với các đơn vị thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các địa phương; chủ động báo cáo tỉnh về quy hoạch các khu xử lý chất thải để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Về một số nội dung đề nghị của sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh sẽ phối hợp giải quyết, đồng thời kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.../.

Quý Đôn

Xem thêm