Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Rì khóa XIX

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Rì (khoá XIX) tổ chức Hội nghị lần thứ 16, tổng kết công tác năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm, trong đó có 38/54 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt so với Nghị quyết năm. Kinh tế - xã hội có bước phát triển tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Cụ thể: Tổng diện tích các cây trồng hằng năm đạt 9.481/9.440ha, đạt 100,4% kế hoạch; tổng đàn gia súc gần 12.400 con; trồng rừng được 673/550ha, đạt 122,5% kế hoạch; thu ngân sách đạt 110,7% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được gần 99,2/151,7 tỷ đồng, đạt 65,4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,92%, vượt mục tiêu 0,42%; kết nạp được 105 đảng viên, đạt 107%, nâng tổng đảng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 5.257 người.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của huyện Na Rì vẫn còn hạn chế cần khắc phục như: Số xã, thôn về đích nông thôn mới, diện tích cây dong riềng không đạt kế hoạch; dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án; kết quả giải ngân, tiến độ thực hiện một số dự án thuộc các chương trình MTQG chậm tiến độ; vi phạm Luật Lâm nghiệp gia tăng; cải cách hành chính và chuyển đổi số kết quả đạt thấp…

Tại Hội nghị, các đại biểu chia tổ thảo luận, tập trung làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục cho năm tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Hội nghị thống nhất đề ra 15 mục tiêu cụ thể và 4 nhóm giải pháp tổ chức thực hiện. Cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 9.440ha; tổng đàn gia súc 11.960 con; trồng rừng 500ha; thành lập mới 02 HTX; tăng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Cư Lễ, Xuân Dương); thu ngân sách 27 tỷ đồng; giảm 3,5% hộ nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số…/.

Xem thêm