Hội nghị lấy ý kiến về mô hình tuyên giáo

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia hướng dẫn đánh giá mô hình tuyên giáo. Đồng chí Lưu Văn Quảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 13/10/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Văn bản số 885-CV/BTGTU về việc xây dựng mô hình Tuyên giáo với 06 mô hình mẫu, đề nghị các địa phương, đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Sau khi đưa vào thực hiện, cùng với thuận lợi, việc triển khai các mô hình vẫn còn những vướng mắc, dễ nhầm lẫn với mô hình “Dân vận khéo”; các tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả của mô hình còn chưa rõ ràng nên khó thực hiện...

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo xây dựng mô hình tuyên giáo ở những lĩnh vực như: Học và làm theo Bác; tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; tuyên truyền chủ trương, chính sách liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo cho đồng bào dân tộc Mông, Dao; nắm tình hình công tác khoa giáo.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tham gia ý kiến vào việc đánh giá mô hình tuyên giáo, các đại biểu đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng hơn để dễ dàng áp dụng trong thực tế; định tính, định lượng cụ thể với một số nội dung đánh giá; gắn công tác đánh giá, phân loại với biểu dương, khen thưởng mô hình hằng năm. Trên cơ sở vướng mắc từ thực tế, các đại biểu đóng góp ý kiến đối với một số nội dung cụ thể trong thực hiện mô hình. Những ý kiến này đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, nghiên cứu, xem xét./.

Xem thêm