Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề dân chủ, pháp luật năm 2020

Ngày 10/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên đề dân chủ, pháp luật năm 2020 cho hơn 4.600 đại biểu là cán bộ lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày 10/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên đề dân chủ, pháp luật năm 2020 cho hơn 4.600 đại biểu là cán bộ lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Bắc Kạn
Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Bắc Kạn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 5 chuyên đề, gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ, pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị sau hội nghị tập huấn, lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền và vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật và phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của Nhân dân./.

Việt Bắc

Xem thêm