Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về chuyển đổi số

Sáng 16/12, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh.

Hội nghị được nghe Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình truyền đạt về các nội dung: Vai trò của lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước trong chuyển đổi số; nội dung chiến tranh nhân dân, chuyển đổi số và cuộc chiến chống Covid-19; xem video clip “Chuyển đổi số và cuộc sống bình thường”...

Thông qua hội nghị này, nhằm phổ biến kiến thức tổng quan về chuyển đổi số góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp trong tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị sớm cụ thể hóa, xác định các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình cụ thể để chủ động thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết ở những lĩnh vực cấp thiết và tỉnh có lợi thế.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh-  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn truyền đạt một số nội dung tại hội nghị.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh-  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn truyền đạt một số nội dung tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. Vì vậy cần phải đẩy nhanh, mạnh hơn nữa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai đề án đảm bảo nguyên tắc đồng bộ và đột phá. Các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn và tổ chức triển khai hiệu quả, tập trung nguồn lực cho chuyển đổi số, ưu tiên triển khai ngay các chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số; chỉ đạo lực lượng đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số.

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Tập đoàn FPT cam kết sẽ hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn về chuyển đổi số trong thời gian tới./.

Quý Đôn - Ngọc Tú

Xem thêm