Hội Nông dân tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 19/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Sáng 19/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, tích cực triển khai các hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp xã, huyện, đến nay 100% cấp xã và 7/8 huyện tổ chức xong Đại hội, chuẩn bị các nội dung Đại hội cấp tỉnh theo kế hoạch. Các cấp Hội kết nạp mới gần 400 hội viên, tổ chức 17 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 390 lượt cán bộ Hội nhằm nâng cao năng lực cán bộ Hội.

Từ các nguồn quỹ, Hội đã tổ chức thẩm định 7 dự án, trong đó có 5 dự án phát triển kinh tế từ Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương, 2 dự án từ Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn vốn của tỉnh. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho nông dân vay vốn, với tổng dư nợ trên 522 tỷ đồng; cung ứng 300 tấn phân bón các loại, cấp trên 72.000 cây, con giống cho các hội viên phát triển sản xuất. Nông dân toàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp 4.000 ngày công lao động, hiến 785m2 đất để xây dựng hết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu…

Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, nhiều nội dung được cụ thể hóa thành chỉ tiêu hoạt động của Hội và đạt kết quả tích cực. Cụ thể: Trên 98% cán bộ, hội viên được học tập, sinh hoạt chính trị; kịp thời kiện toàn và nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Hội, hướng mạnh hoạt động về cơ sở; các cấp Hội triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới”, “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các cán bộ, hội viên, thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức Hội. Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát, thăm nắm hoạt động của các Câu lạc bộ, tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp đã thành lập. Tăng cường các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cây, con giống. Tuyên truyền và xây dựng các sản phẩm OCOP; tổ chức tốt các phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới…

Thu Hường

Xem thêm