Hội thảo “Gạo an toàn cho sức khoẻ và sinh kế bền vững của cộng đồng”

Sáng ngày 15/3/2011, Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Kạn phối hợp  với Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Mạng lưới hành động không thuốc trừ sâu Châu á Thái Bình Dương đã tổ chức Hội thảo “Gạo an toàn cho sức khoẻ và sinh kế bền vững của cộng đồng”.
Tham dự có đại diện Chi cục Bảo vệ thực vật; Hội Phụ nữ; Hội nông dân; Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thị xã; Hội nông dân xã xuất hoá, thị xã Bắc Kạn.

 
Hội thảo đã đánh giá thực trạng sản xuất lúa gạo tại tỉnh Bắc Kạn; vai trò, những tác động tích cực của việc áp dụng SRI, PGR và IPM nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới sinh kế bền vững; những chính sách, chương trình hỗ trợ, củng cố và phát triển giống lúa thuần đã được triển khai tại tỉnh Bắc Kạn; tình hình rầy nâu hại trên cây lúa và sâu bệnh khác, các biện pháp bảo vệ nhằm hướng tới giảm sử dụng hoá chất trong nông nghiệp; những kết quả can thiệp nhằm củng cố và phát triển hệ thống giống nông hộ, những khó khăn thách thức, giải pháp để hướng người nông dân tới nền sản xuất nông nghiệp sinh thái dựa trên đa dạng sinh học…
Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện các mô hình giống lúa thuần tại tỉnh Bắc Kạn, vai trò của người nông dân trong sản xuất và bảo tồn các giống lúa thuần địa phương, những khó khăn và đề xuất trong việc áp dụng SRI; vai trò của IPM trong sản xuất lúa; những lợi ích của việc chọn và sản xuất giống lúa nông hộ; những thuận lợi, khó khăn và đề xuất trong sản xuất lúa thuần trên diện rộng tại tỉnh Bắc Kạn; tìm hiểu về sản xuất lúa gạo an toàn và những khó khăn thuận lợi khi áp dụng sản xuất gạo an toàn tại tỉnh Bắc Kạn./.
P.Thơm

Xem thêm