Hội thảo hoàn thiện cơ chế bảo vệ trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 22/3, ChildFund Việt Nam Văn phòng Bắc Kạn tổ chức Hội thảo hoàn thiện cơ chế bảo vệ trẻ em và kết nối dịch vụ chuyển tuyến cho cấp xã.
Các đại biểu tham luận, trao đổi tại Hội thảo

Các đại biểu tham luận, trao đổi tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có hơn 80 đại biểu là lãnh đạo Cục trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình; đại diện UBND các huyện, xã thuộc vùng dự án ChildFund tỉnh Bắc Kạn.

Dự án Nâng cao hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 02 được triển khai thực hiện từ năm 2022 – 2025, tại 05 huyện của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn và Hòa Bình. Với mục đích chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm đã thực hiện được của dự án giai đoạn 01, cũng như đưa ra những định hướng thực hiện dự án giai đoạn 02.

Mục tiêu của dự án nhằm củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em chính thức của các huyện dự án được tăng cường thông qua việc cải thiện sự hỗ trợ từ cấp tỉnh; cơ chế bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng hoạt động tốt hơn với sự tham gia của cha mẹ, người chăm sóc và các bên liên quan; trẻ em gái và trẻ em trai được nâng cao để tự bảo vệ mình và biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hội thảo được nghe các tham luận liên quan đến vấn đề vận động chính sách cho cán bộ chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã; hệ thống bảo vệ trẻ em chính thức và các dịch vụ bảo vệ trẻ em hiện có của đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng. Đặc biệt chuyên gia an toàn trên môi trường mạng thuộc tổ chức ChildFund Việt Nam đã chia sẻ vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.../.

Xem thêm