Hội thảo tham vấn chia sẻ kết quả giám sát

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 30/5, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo tham vấn chia sẻ kết quả giám sát.

Dự Hội thảo có đại diện tổ chức APHEDA tại Việt Nam; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; các Sở: Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các huyện, thành phố trong tỉnh.

Thực hiện dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và nâng cao năng lực cho nữ đại biểu dân cử” do tổ chức APHEDA tài trợ. Đoàn Giám sát liên ngành tỉnh Bắc Kạn đã giám sát trực tiếp tại 02 huyện Ngân Sơn, Chợ Mới và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của 6 huyện, thành phố trong tỉnh.

Bà Hà Thị Liễu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Bà Hà Thị Liễu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Chia sẻ kết quả giám sát, các đại biểu ghi nhận công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp, hưởng ứng tích cực giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội về công tác phụ nữ thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị, địa phương kiện toàn kịp thời, hoạt động hiệu quả. Khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình thu hẹp dần; vai trò, vị trí của phụ nữ từng bước nâng lên...

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi thực trạng về bình đẳng giới, các chính sách liên quan đến phụ nữ và công tác cán bộ nữ tại địa phương; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và giới thiệu nhân sự nữ cho Đại hội Đảng, HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới. Đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác cán bộ nữ như: đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, nâng cao trình độ chính trị; nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên của phụ nữ; vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội.../.

Xem thêm