Hội thảo về đầu tư phát triển các dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 04/01, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo về đầu tư phát triển các dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Đại biểu tham dự hội thảo.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT); lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện các doanh nghiệp có dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn tỉnh có 16 dự án chăn nuôi lợn của các doanh nghiệp, hợp tác xã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.721 tỷ đồng, tương ứng với quy mô sản xuất khoảng 20.450 con lợn nái, 249.000 con lợn thịt/năm. Trong đó, 08 dự án đề xuất thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2014, 08 dự án đề xuất thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2020.

Trong số này, có 05 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động với quy mô khoảng hơn 3.000 lợn nái và 29.000 lợn thịt/năm và 11 dự án đang thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng các hạng mục công trình.

Nhìn chung, các dự án chăn nuôi lợn sau khi đi vào hoạt động (05 dự án) với quy mô khoảng 950 con lợn nái và 29.000 con lợn thịt/năm đều phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển chăn nuôi lợn theo hướng tập trung, tăng tổng đàn và sản lượng số con xuất bán, giết mổ của tỉnh. Việc đầu tư các trang trại chăn nuôi lợn theo hướng tập trung còn góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, là cơ sở phát triển các ngành dịch vụ phục vụ chăn nuôi (sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến các sản phẩm chăn nuôi...).

Đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận về tiềm năng, thế mạnh và thực tế triển khai các dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chủ tịch UBND huyện Na Rì phát biểu tại hội thảo.

Chủ tịch UBND huyện Na Rì phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, làm cơ sở thu hút các dự án chăn nuôi đảm bảo phù hợp theo quy định. Hạn chế hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án chăn nuôi chưa có trong quy hoạch chăn nuôi. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh có hướng dẫn cụ thể về quy trình triển khai dự án để thuận lợi cho địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận hội thảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận hội thảo.

Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu nêu tại hội thảo. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, để xây dựng kế hoạch thu hút các dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; đồng hành với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp kiểm tra, rà soát và tham mưu với UBND tỉnh thực hiện các bước chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi đất đã giao để thực hiện dự án đối với các dự án không triển khai thực hiện, không phát huy hiệu quả... theo quy định./.

Xem thêm