Hơn 200 cán bộ quản lý cấp tiểu học được tập huấn

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Trong các ngày từ 13 - 16/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn cho 208 cán bộ quản lý cấp tiểu học năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý cấp tiểu học năm học 2023-2024.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý cấp tiểu học năm học 2023-2024.

Trong 04 ngày, các đại biểu được tập huấn các nội dung: Triển khai văn bản, chỉ thị, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh về nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2023-2024. Một số nội dung liên quan đến số liệu cơ sở dữ liệu ngành và công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2023-2024. Công tác thi đua khen thưởng, chuyển đổi số.

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, các khoản thu, chi đầu năm học, hướng dẫn việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tuyên truyền về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng học sinh, sinh viên.

Thông qua các nội dung tập huấn góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay./.

Xem thêm