Hơn 2.000ha cây trồng bị hạn

BBK -Theo báo cáo sơ bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn, tính đến ngày 13/6, toàn tỉnh có khoảng 2.055ha cây trồng bị hạn do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài.
Ngô bị hạn nên không thành bắp

Ngô bị hạn nên không thành bắp

Đây là số diện tích bị ảnh hưởng của 07 huyện, thành phố (huyện Ngân Sơn đang thống kê). Trong đó, diện tích cây lúa khoảng 604ha; ngô 798ha; cây lâm nghiệp 419ha (bị chết hoặc đang héo lá) và 234ha cây trồng khác.

Riêng lúa xuân có khoảng 410ha bị thiệt hại 70%, vụ mùa có 131ha không thể gieo cấy. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thăm nắm, rà soát số diện tích bị thiệt hại do nắng hạn./.

Xem thêm