Khắc phục ngay việc chậm tiến độ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 14/7, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

So với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách được Chính phủ quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (đến hết năm 2021, cơ bản hoàn thành lộ trình) và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ (chậm nhất đến tháng 8/2022 phải hoàn thành) thì nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Kạn đang bị chậm tiến độ.

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành được quy định về định mức kinh tế -kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của 03 nhóm dịch vụ, gồm: Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 3 tháng phục vụ đặt hàng đối với Trường Cao đẳng Bắc Kạn; Dịch vụ quản lý đất đai phục vụ đặt hàng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Dịch vụ việc làm phục vụ đặt hàng Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc chưa đảm bảo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, dẫn đến nhiều hạn chế trong việc triển khai cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, giao số lượng người làm việc hằng năm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình MTQG và chất lượng công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực cải cách tài chính công của địa phương. Làm cho điểm số cải cách hành chính trong lĩnh vực cải cách tài chính công của địa phương giảm xếp hạng so với các năm trước.

Nguyên nhân của việc chậm tiến độ được đánh giá là do hầu hết các cơ quan, đơn vị chưa thực sự nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, một số cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp chưa thực sự vào cuộc để nắm bắt tiến độ, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đã được giao; cùng với đó đơn vị sự nghiệp cũng chưa có sự chủ động khi gặp phải khó khăn, vướng mắc; việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước là một nội dung tương đối khó, phức tạp trong khi đó năng lực của cán bộ, công chức, viên chức tại một số ngành, lĩnh vực còn hạn chế, không đồng đều.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến đề xuất của các đơn vị để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. Các cơ quan, đơn vị chủ quản, các đơn vị sự nghiệp công lập khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Chú trọng chất lượng, đảm bảo tiến độ xây dựng định mức như đã cam kết. Đối với các ngành, lĩnh vực khó như thông tin truyền thông, y tế, tài nguyên môi trường… có thể đề xuất tỉnh xem xét, cho chủ trương thuê chuyên gia tư vấn để thực hiện./.

Xem thêm