Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 30/10, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa 67, với sự tham gia của 46 học viên.
Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh và các học viên tham dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương, khóa 67.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh và các học viên tham dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương, khóa 67.

Trong thời gian từ 30/10 đến 28/11/2023, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và đi thực tế. Qua đó giúp cán bộ nâng cao năng lực hoạt động trong thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, xây dựng Nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đồng thời, khóa học là một trong những căn cứ để tiêu chuẩn hoá và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, là điều kiện cần thiết để thi chuyển ngạch chuyên viên và tương đương.

Đồng chí Âu Thị Hồng Thắm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Đồng chí Âu Thị Hồng Thắm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Âu Thị Hồng Thắm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường; tích cực nghiên cứu nâng cao kiến thức, trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác./.

Xem thêm