HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng nay (05/6), HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. 
Quang cảnh Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung được xem xét, quyết định tại Kỳ họp là biện pháp quan trọng để thực hiện chủ trương, chính sách của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu; tích cực phát biểu, thảo luận làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định, để các nghị quyết bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và có tính khả thi cao. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm trước cử tri, xem xét khách quan để chọn bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn giữ các chức vụ do HĐND bầu theo chương trình Kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Kỳ họp diễn ra trong 01 ngày, dự kiến xem xét, thảo luận quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Dự án cấp điện nông thôn (lần 1) tỉnh Bắc Kạn. Điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 02 dự án gồm: Dự án nâng cấp mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025; Dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng. Xem xét phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 3).

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2) và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương. Bổ sung quy hoạch đường lâm nghiệp giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình, dự án (bổ sung) năm 2023. Thông qua danh mục bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện trong năm 2023…

Trong chương trình, Kỳ họp còn thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền./.

Xem thêm