Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X

BBK - Sáng nay (23/10), HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xem thêm