Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh: Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 28/02, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Các đồng chí: Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phan Thị Na, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (đơn vị trưởng khối); Tiêu Thị Vân Hạnh, Trưởng ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh (đơn vị Phó trưởng khối) đồng chủ trì.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2022, Khối thi đua các cơ quan Đảng đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa như tích cực tham gia giúp đỡ ủng hộ và vận động xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 380,795 triệu đồng, ủng hộ các quỹ xã hội nhân đạo, từ thiện, quỹ vì người nghèo 59,69 triệu đồng. Các đơn vị đã đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 05 đồng chí; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 12 tập thể; tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục và một số thành tích tiêu biểu khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các dự thảo: Quy chế tổ chức, hoạt động của Khối thi đua các cơ quan Đảng và bảng chấm điểm. Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Bản giao ước thi đua năm 2023. Thảo luận, bàn bạc, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thi đua khen thưởng của Khối và tiến hành ký giao ước thi đua năm 2023.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch. Thường xuyên rà soát các nội dung, quan tâm thực hiện công tác thi đua để có thành tích tốt nhất năm 2023. Đơn vị soạn thảo sớm chỉnh sửa các văn bản dự thảo theo các nội dung đã được thảo luận, thống nhất để ban hành…/.

Xem thêm