Kiểm tra công tác giảm nghèo tại Chợ Mới

Sáng 03/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thúy- Phó Giám đốc Phụ trách Sở Xây dựng làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 của huyện Chợ Mới.

Kiểm tra công tác giảm nghèo tại Chợ Mới ảnh 1
Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với huyện Chợ Mới.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Vận, thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã dự kiến kế hoạch vốn khoảng 5,8 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thôn Nà Đon; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ người lao động vùng nghèo, vùng khó khăn đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ nhà ở cho 114 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Qua 6 tháng đầu năm, thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo xã triển khai cho 56 lượt hộ vay vốn ưu đãi với doanh số cho vay hơn 6,6 tỷ đồng; tổ chức 01 lớp đan lát mây tre với 35 học viên; tạo việc làm cho 64 lao động; đề nghị cấp 305 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo. Ngoài ra, xã còn triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về giáo dục, văn hóa, thông tin, chính sách xã hội, hỗ trợ tiền điện, nhà ở…

Đối với huyện Chợ Mới, thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong 7 tháng đầu năm 2022, huyện đã tạo việc làm mới cho 421 người, đạt 76,5% kế hoạch; cấp 3.722 thẻ bảo hiểm y tế;  hỗ trợ hơn 43 tấn gạo và hơn 4,5 tỷ đồng gồm: Tiền ăn, ở, điện; học bổng, phương tiện đồ dùng học tập cho học sinh khuyết tật; tiền ăn trưa cho trẻ mầm non; miễn giảm học phí và chi phí học tập cho học sinh; hỗ trợ 700 triệu đồng cho 10 hộ nghèo làm nhà và phê duyệt danh sách 49 hộ nghèo khó khăn về nhà ở với kinh phí khoảng 2,4 tỷ đồng và hỗ trợ tiền điện hơn 681 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện còn những khó khăn như: Tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng chưa bền vững, nhiều hộ nguy cơ tái nghèo; số hộ cận nghèo còn nhiều; số hộ nghèo chủ yếu là người khuyết tật, già, neo đơn, ốm đau dài ngày, không có khả năng lao động... nên việc tác động các giải pháp giảm nghèo cho các hộ này không khả thi...

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị UBND huyện khẩn trương phân bổ nguồn vốn về giảm nghèo cho các xã, thị trấn giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra. Đối với xã Thanh Vận tiếp tục bám sát kế hoạch của huyện, tỉnh triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn…/.

LD

 

Xem thêm