Kiểm tra công tác phòng, chống hạn tại các huyện, thành phố

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trước diễn biến nhiều diện tích cây trồng bị khô hạn, cháy nắng, mới đây Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành kiểm tra, thăm nắm về phương án phòng, chống hạn tại các huyện, thành phố.
Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra diện tích dong riềng bị hạn tại huyện Ba Bể.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra diện tích dong riềng bị hạn tại huyện Ba Bể.

Tại các địa phương kiểm tra, Đoàn yêu cầu báo cáo về phương án số 411/PA-SNN ngày 02/03/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về phòng chống hạn hán, thiếu nước sản xuất vụ xuân năm 2023; kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm về công tác phòng, chống hạn, thiếu nước sản xuất trên địa bàn.

Qua kiểm tra trực tiếp tại huyện Ba Bể ngày 09/6, báo cáo sơ bộ của huyện cho thấy có khoảng 1.012ha lúa, ngô và cây trồng khác bị ảnh hưởng do hạn hán, trong đó cây ngô bị thiệt hại nặng nhất khoảng 574ha. Hầu hết những diện tích bị ảnh hưởng, thiệt hại đều phụ thuộc vào nước mưa, quá trình nắng nóng, khô hạn lâu ngày khiến cho cây không thể phát triển, nhiều cây thậm chí đã bị chết.

Thông qua đợt kiểm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục thăm nắm, thống kê đầy đủ diện tích bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán, tổng hợp thông tin, số liệu báo cáo để Sở có căn cứ đề nghị tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất sau thiên tai. Theo kế hoạch, ngày 12 và 14/6, Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra tại huyện Chợ Mới và Chợ Đồn./.

Xem thêm