Kiểm tra công tác triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 09/6, Đoàn kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn làm việc với UBND huyện Chợ Đồn về triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 (2022 - 2023).
Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Chợ Đồn.

Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Chợ Đồn.

Đến nay, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Chợ Đồn đã ban hành kế hoạch tổ chức, thể lệ Hội thi và phát động trong toàn huyện; tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Ban Tổ chức Hội thi phân công nhiệm vụ cho các thành viên cùng thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại UBND huyện chưa nhận được hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Trong quá trình triển khai, huyện gặp những hạn chế, khó khăn như: Công tác tuyên truyền mặc dù đã được quan tâm thực hiện nhưng chất lượng chưa cao; một số cá nhân có ý tưởng nghiên cứu sản phẩm tuy nhiên thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ mua máy móc, thiết bị để thực hiện nghiên cứu; chưa thu hút được khối doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh tham gia Hội thi...

Anh Hoàng Văn Duẩn (người mặc áo phông đen) ở thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng (Chợ Đồn) đang giới thiệu với Đoàn công tác về chiếc "máy thu ngô" do mình chế tạo.

Anh Hoàng Văn Duẩn (người mặc áo phông đen) ở thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng (Chợ Đồn) đang giới thiệu với Đoàn công tác về chiếc "máy thu ngô" do mình chế tạo.

Huyện đề xuất có chính sách hỗ trợ tổ chức các cuộc thi tại cấp huyện để lựa chọn sáng kiến ngay từ đầu năm; kiến nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú để thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia Hội thi...

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị huyện chủ động cân đối ngân sách hỗ trợ kinh phí cho hội thi cấp mình, thành lập hội đồng chuyên biệt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khuyến khích các cá nhân, tập thể sáng tạo khoa học kỹ thuật, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, điển hình có sáng kiến hay, ý tưởng mới, sáng tạo có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để lựa chọn tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật các cấp trong thời gian tới. Đồng thời, Đoàn cũng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để tham mưu các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết./.

Xem thêm