Kiểm tra công tác tuyên giáo tại Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 07/11, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đến kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2023 tại Huyện ủy Ngân Sơn.
Quang cảnh buổi kiểm tra.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Theo báo cáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành các văn bản triển khai lĩnh vực công tác tuyên giáo trên địa bàn; tổ chức sơ, tổng kết, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác tuyên giáo.

Đồng chí Doanh Thị Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngân Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện thời gian qua.

Đồng chí Doanh Thị Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngân Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện thời gian qua.

Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; thường xuyên thăm nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, định hướng dư luận Nhân dân; công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử được quan tâm; công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ đúng định hướng, gắn với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện... Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền.

Đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo của huyện vẫn còn một số hạn chế như: Việc báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đôi khi còn chậm, chủ yếu bằng văn bản hoặc lồng ghép trong hội nghị của cấp uỷ. Công tác nắm bắt, báo cáo những vấn đề dư luận xã hội quan tâm có lúc chưa kịp thời. Thông tin báo cáo hai chiều có lúc còn chậm…

Đại biểu trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo.

Đại biểu trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản; công tác khoa giáo; công tác lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; kết quả, chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo cấp cơ sở; việc xây dựng mô hình, gương điển hình công tác tuyên giáo…

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu, làm rõ hơn một số nội dung đã được các đại biểu trao đổi, thảo luận. Đồng chí đề nghị, ngành tuyên giáo huyện Ngân Sơn cần quan tâm hơn nữa đến công tác dư luận, theo dõi những vấn đề dư luận quan tâm đã được các cấp giải quyết như thế nào? Tuyên truyền những điều dân cần, chứ không phải những gì ta có, khai thác công tác tuyên truyền miệng sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Phát huy hiệu quả các trang thông tin điện tử trong công tác thông tin tuyên truyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo có năng lực, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học…/.

Xem thêm