Kiểm tra công vụ đột xuất tại huyện Ba Bể

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 23/6, đoàn kiểm tra công vụ của tỉnh Bắc Kạn, do ông Lê Thanh Hải, Chánh thanh tra Sở Nội vụ làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ba Bể.
Kiểm tra công vụ đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ba Bể.

Kiểm tra công vụ đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ba Bể.

Đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 6 đơn vị thuộc UBND huyện (gồm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tư pháp; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông) và UBND các xã: Quảng Khê, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ.

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Bể.

Kiểm tra tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Bể.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt việc đeo thẻ theo quy định; chưa lập lịch công tác của cá nhân và của đơn vị trên hồ sơ công việc. Còn tình trạng thủ tục hành chính chưa được xử lý đúng hạn theo quy định... Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và đề nghị khắc phục ngay./.

Xem thêm